Rapport: Hur ska man veta vad forskningen säger?

Skolforskningsinstitutet vill hjälpa huvudmän, rektorer och lärare att leva upp till skollagens krav på vetenskaplig grund.

"Forskningen erbjuder inga slutgiltiga sanningar, och forskningen kan ofta säga flera saker samtidigt.

Att kunskap aldrig är slutgiltig inom vetenskapen betyder dock inte att den inte kan ge vägledning. Med med den här rapporten vill vi visa att så länge vi kan förhålla oss till styrkor och svagheter hos den forskning som vi möter, kan den vetenskapliga kunskapen bidra med värdefulla insikter om undervisning och lärande som kan berika lärares och förskollärares praktik", skriver Skolforskningsinstitutet om sin rapport Hur ska man veta vad forskningen säger? Om vetenskaplig kunskap och hur man kan förhålla sig till vetenskapliga resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs också:

Månadsbrev: När forskningen ska nå ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i folkhögskolan

2020-12-11