Nytt månadsbrev

I årets sista utskick summerar vi 2020 för några av landets forskargrupper och miljöer som arbetar med vuxnas lärande.

2020-12-17