Grattis till alla som disputerat 2020!

Vi har samlat tolv avhandlingar inom livslångt lärande från 2020.

Den senaste i raden av disputerade inom vårt område är Johanna Köpsén, Linköpings universitet, som i fredags lade fram sin avhandling om yrkeshögskolan. Här finns en lista med länkar till hennes och ytterligare elva intressanta avhandlingar som har tillkommit under året.

2020-12-21