Uppsatstävling om livslångt lärande

De två bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling som riktar sig till studenter på svenska högskolor och universitet. Vi letar efter riktigt bra uppsatser som på något sätt behandlar det livslånga lärandet. Det kan handla om till exempel folkbildning, äldres lärande, lärande på arbetsplatsen, lärande inom högre utbildning och vuxenutbildning eller kanske hur vi lär oss när vi ägnar oss åt en hobby. De två bästa uppsatserna får 10 000 kronor var.

Deadline för att skicka in bidrag är 30 juni,

2021-02-11