Två leende kvinnor bredvid varandra.

Om samverkan och lärande i bloggform

Cecililia Bjursell och Annika Engström firar fem år med bloggen Collearn.

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande, är verksam som centrumledare för Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och leder forskningsmiljön Livslångt lärande, där ett tjugotal forskare ingår. Annika Engström, lektor i arbetsorganisation och en av forskarna i Skolchefsinstitutet, ägnar sig i sin forskning bland annat åt samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer.

Tillsammans har de sedan 2016 vridit och vänt på tankar och teorier kring lärande och samverkan på sin gemensamma plattform Collearn - collaborate ande learn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I det senaste inlägget skriver Cecilia Bjursell om visdom i kunskapssamhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Vi lever i vad vi kallar ett kunskapssamhälle, men paradoxalt nog välkomnar inte detta kunskapssamhälle all sorts kunskap. Bland annat finns det inte utrymme för visdom i vår vardag. Visdom kommer ur modet att fundera över de stora frågorna. Det kan vara frågan om vad meningen med livet är, eller hur man kan leva detta liv så bra som möjligt. Det handlar alltså om frågor där det inte nödvändigtvis finns svar men ofta utvecklar vi någon sorts förståelse för sådana frågor under livets gång. En fråga som är aktuell att ställa i kunskapssamhället är: vad händer om vi stänger ute visdom från våra liv?


Se också:

2021-02-16