Ett månadsbrev med civilsamhället

Det civila samhället är arenor där människor tillsammans gör saker utifrån gemensamma intressen. Denna vanligtvis ideella verksamhet fungerar som ett komplement till offentlig sektor och näringslivet, med en styrka i den variation av initiativ och det stora engagemang som finns.

Februaris månadsbrev ägnar vi åt civilsamhället, även om det inte går att täcka in allt som händer där i ett enda nummer. Visste du till exempel att det i Sverige finns en kvarts miljon ideella organisationer, med 200 000 anställda och fyra miljoner frivilliga?

2021-02-24