Världsberättardagen

20 mars uppmärksammas berättelsen och berättandet. Det vill vi såklart vara med på!

Berättelser har funnits så länge människan har funnits. Det är en kunskapsförmedlare, underhållning, skapar samhörighet och kan ge lärandet en boost. I vår grupp är det flera forskare som använder berättelser i sin forskning, till exempel om äldres lärande eller om personer som hamnat på marginalen. Personernas egna berättelser bidrar till förståelsen för deras situation.

De senaste åren har vi vikt flera månadsbrev åt berättelsen. I samband med världsberättardagen vill vi lyfta dem igen!

2021-03-19