Playing the Career Game in a Changing World of Work

Ingela Bergmo Prvulovic har analyserat råden i karriärrådgivningsspalter.

Ingela Bergmo Prvulovic

Encellforskaren Ingela Bergmo Prvulovic ägnar sin forskning åt karriär och karriärvägledning. I en intervju i tidningen Akavia Aspekt nyligen sa hon bland annat:

– Arbetsgivare satsar gärna på medarbetares kompetensutveckling och ser det som en del av karriären. Men om kompetensen sedan inte tas tillvara eller erkänns på något sätt, eller om arbetstagaren tror att den automatiskt leder till högre lön eller position, kan det uppstå besvikelse när den inte gör det. Medarbetare lägger också stor vikt vid känslan av att göra något meningsfullt och om utfallet, bekräftelsen, inte kommer finns risken att tappa gnistan helt.

Det är med andra ord inte säkert att vi menar samma sak när vi pratar om att göra karriär. Och med den föränderliga arbetsmarknad som är idag, med ett livslångt lärande och kanske flera karriärbyten, är behovet av karriärvägledning stort. Men det är inte alltid självklart var någon som vill ha råd kring sin karriär kan vända sig. Ett sätt är de frågespalter som kan finnas i tidningar, där karriärrådgivare av olika slag svarar på inskickade frågeställningar.

I den nyligen publicerade artikeln Playing the Career Game in a Changing World of Work: Career Navigation and Support Strategies in Advice Columns har Ingela Bergmo Prvulovic analyserat läsarnas frågor, och råden de har fått som svar.

Abstract

This study explores the career challenges individuals are facing and the type of managing strategies proposed on a public arena in Swedish media. The study investigates advice columns published between 2011 and 2015. Qualitative content analysis was used followed by an analysis based on the theoretical framework of career as a social and professional representation. The results uncovered several dilemmas of career navigation. These dilemmas were classified into five categories: 1) need for recognition, 2) how to advance, 3) how to understand the labor market, 4) experiences of injustice and of being controlled, and 5) uncertainty in current/forthcoming role. In all categories the social representation of career as a game of exchange is evident. The study identified four different support strategies in the answers given: 1) a strengthening strategy; 2) an enduring strategy; 3) a compensating strategy, and 4) a balancing strategy. These strategies relate to four different orientations: 1) individual-oriented, 2) market-oriented, 3) organizational-oriented, and 4) mutual-oriented. Moreover, four work-life contextually related representations were identified as underlying the answers given: 1) career-recognition as a cost issue, career-navigating as 2) a risky (power)game, as 3) understanding the rules of the game, and 4) as personal marketing and/or strategic communication. Based upon the results, a bridging guidance approach is suggested that manages to address a perspective of exchange and through increased awareness manages to build bridges between different knowledge bases about career to support learning in career navigation.

2021-03-25