Akademisk frihet - en demokratifråga

Vezir Aktas forskning berör frågor som är viktiga för oss alla, forskare så väl som allmänhet, nämligen den om forskningens autonomi och yttrandefrihet. Hans forskning har rönt internationell uppmärksamhet och den senaste tiden har frågan varit extra aktuell även i svensk media.

2021-04-07