Helgkonferens om vuxnas lärande och utveckling

Forskare och praktiker möts online kring vuxnas lärande och utveckling genom hela livet.

23-25 april håller European Society for Research in Adult Development sin årliga konferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., med Encell och Jönköping Academy som medarrangörer. Hela konferensen hålls online.

- Konferensen är verkligen tvärvetenskaplig, det finns forskare från olika bakgrunder och discipliner, men alla är intresserade av vuxnas lärande och utveckling. Även praktiker som arbetar med att utveckla andra människor brukar delta, säger Sofia Kjellström, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping som tillsammans med Cecilia Bjursell vid Encell och Kristian Stålne vid Malmö universitet är en del av arrangörsgruppen.

Konferensen har tre huvudteman:

  • Vuxenutveckling i relation till utbildning och vuxnas lärande
  • Vuxnas utveckling i organisationer
  • Aktionsforskning och intervention

- Jag ser speciellt fram emot prekonferens-workshopen med Kristian Stålne samt några sektioner som håller på med teorier som olika nivåer av komplexitet i människors meningsskapande, säger Sofia Kjellström om programmet.

Keynotes på konferensen är Judith Stevens-Long: Dying - development in the final stage of life och Jonathan Reams: Leading our Lives by Learning from Life: Perspectives on Adult Development and Human Relations.​

Forskningen som presenteras under konferensen fångar hur människor utvecklas i olika livsfaser, såsom övergången från ungdom till vuxen och från vuxen till ålderdom, men men belyser även hur man kan lösa utmaningar vad gäller ledarskap eller hållbarhetsfrågor. En central inriktning är den forskning som visar att vuxna utvecklar allt mer komplexa förhållningsätt till sig själva, andra och världen. Forskningen inkluderar även komplexitet, visdom, kognitiv och moralisk utveckling, vuxenutbildning samt samhällelig utveckling. Konferensen är en blandning mellan föreläsningar, presentationer, posters, diskussioner och workshops.


2021-04-14