Två eftermiddagar om matematik för vuxna

ViS bjuder in till samtal om behovet och betydelsen av statistikkunskaper.

Vuxenutbildning i Samverkans matematiknätverk arrangerar två webbseminaier med rubriken "Statistikens, diagrammens och modelleringens roll i matematikkurserna - i ljuset av mediabevakningen av pandemin" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det första äger rum 29 april och det andra 19 maj, båda är avgiftsfria men anmälan krävs.

Vid det första tillfället diskuteras frågor som:

  • Hur skapas modeller för smittspridning?
  • Vad säger kursplanerna och hur kan de komma att förändras?
  • Hur tolkas diagram och olika statistiska mått?
  • Hur insamlas och tolkas data av ”mjukare karaktär”?
  • Vilka didaktiska utmaningar finns?

Medverkar gör bland andra Tom Britton, Martin Lackeus, Oduor Olande och Jonas Bergman Ärlebäck.

Vid det andra tillfället får de didaktiska frågorna mer utrymme.

 

Fler konferenser:

April

ESRAD Conference 2021, 23-25 April, online
European Society for Reasearch in Adult Development håller sin årliga konferens 2021 helt digitalt, med Encell och Jönköping University som medarrangör. Konferensens tre fokusområden är vuxenutveckling i relation till utbildning och vuxnas lärande, vuxenutveckling i organisationer samt aktionsforskning och intervention.

Folkbildarforum, 27 april Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Temat för årets Folkbildarforum är Klokhet och Kunskap. Hur blir vi kloka och omdömesgilla som individer och hur blir vi det tillsammans, som medborgare och som samhälle? Hur får vi allt detta att betyda något, att engagera?

Maj

Högskola och samhälle i samverkan, 6 maj, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konferensen HSS – Högskola och samhälle i samverkan – erbjuder inspirerande föreläsningar konkreta samverkansverktyg, goda exempel och ett utbyte av erfarenheter mellan olika sektorer – med målsättningen att bygga broar och skapa förutsättningar för att ta oss an samtidens samhällsutmaningar tillsammans.

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Se hela vårt konferenskalendarium.


2021-04-15