Livslång lärande - ett linjärt eller cirkulärt perspektiv?

Ann-Kristin Boström beskriver ett linjärt och ett cirkulärt perspektiv på livslångt lärande.

2021-04-16