Uppsatstävling om livslångt lärande

Två vinnare kammar hem 10 000 kronor var i vår årliga tävling för studenter.

För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell inrättat en uppsatstävling där de två bästa uppsatserna belönas. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2020 samt vårterminen 2021.

Uppsatstävling, deadline 30 juni. Encell. Vuxenutbildning,
folkbildning, livslångt lärande, folkhögskola, yrkeshögskola, äldres lärande
särvux, komvux, studiecirkel, karriärvägledning, högskola, universitet,
intergenerational. 
2021-04-19