Nytt månadsbrev: Distansarbete och lärande

Hur kommer kontorsarbete att se ut "post-covid"? Och fins det möjlighet till livslångt lärande även när man jobbar hemifrån?

Distans är det nya normala Det pågår förberedelser för hur livet ska se ut efter pandemin. En stor fråga för oss som har arbetat på distans är i vilken utsträckning vi ska återgå till kontoret. Här verkar en kombination av arbete hemifrån och på kontoret vara ett vanligt önskemål. Det är görbart eftersom vissa arbetsuppgifter fungerar bättre i digitala kanaler, andra fungerar bättre när man ses på samma plats. Informationsmöten fungerar bra online. Utvecklingsmöten fungerar bättre om man ses. Lärande sker både online och på kontoret men vi behöver mer kunskap för att veta vad som passar bäst, för vem, hur, när och varför.
2021-04-28