Skolinspektionen om Komvux under pandemin

Vuxenutbildningen, särskilt sfi, har påverkats negativt av undervisningen på distans.

I rapporten Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. konstaterar Skolinspektionen att mycket har fungerat väl och det har gjorts stora ansträngningar, men vissa grupper av studerande inom den kommunala vuxenutbildningen har drabbats hårt under året med distansundervisning.

Resultat i korthet

  • Mindre möjlighet till närundervisning innebär ett stort avbräck för flexibiliteten i utbildningen
  • Möjlighet till lärarstöd finns men eleverna upplever att de lär sig mer vid närundervisning
  • Moment genomförs men eleverna får för lite/önskar mer mängdträning och övar hellre i autentiska situationer
  • Många elever upplever att det är svårare att visa sina kunskaper på distans
  • Elevernas mående har påverkats av situationen, i vissa fall mycket negativt
2021-05-06