Komvux lyfts i debatt och forskning

Lärare: Hjälp till genom att delta i LiU:s enkät.

Andreas Fejes

Foto: David Einar, LiU

Nyligen publicerade UKÄ en rapport om hur lärarutbildningarna förbereder sina studenter för arbete inom den kommunala vuxenutbildningen, som de blir behöriga att undervisa i. Professor Andreas Fejes vid Linköpings universitet har vid flera tillfällen påtalat frånvaron av vuxenutbildningsaspekter i lärarutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och UKÄ:s granskning ger honom rätt:

"Det finns brister i både yrkeslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen. Bristerna gäller innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan, den verksamhetsförlagda utbildningen och de ämnesinriktade studierna."

Rapport: Hur förbereder lärarutbildningarna för arbete i den kommunala vuxenutbildningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ett nytt projekt ska Fejes, tillsammans med kollegor vid Linköpings universitet och Göteborgs universitet, undersöka hur lärare inom kommunal vuxenutbildning tolkar och tillämpar läroplan och andra styrdokument i sin planering och undervisning.

Lärare som undervisar på vuxenutbildning kan nu i ett första steg bidra till kunskapsläget genom att svara på en enkät. Senare kommer även lärare att intervjuas.

Enkät: Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-05-11