Webbinarium: Flexibla studieformer i komvux

Skolverket bjuder in till en möjlighet att ta del av av forskning, exempel från verksamheter, ny information från skolmyndigheter och få erfarenheter från kollegor.

Webbinarium - flexibla studieformer i kommunal vuxenutbildning, 15 juni 2021 kl. 13.00 – 15.15. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

13.00 – 13.15 Introduktion Maria Åström och Roberth Olofsson, Skolverket

13.15 – 13.45 Vad säger forskning om flexibla studieformer? En presentation av Skolforskningsinstitutets systematiska översikt ”Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg” (2019). Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet

13.45 – 14.15 Kollegialt lärande, individualisering och stöd inom nätbaserat lärande Att leda kollegialt lärande och organisera för att främja individualisering och stöd för elever som läser på distans. Antonija Rehnström, rektor, Malmö stad

14.15 – 14.40 Att skapa förutsättningar för struktur och likvärdighet i det nätbaserade lärandet Att organisera för struktur, likvärdighet och flexibilitet inom nätbaserat lärande. Susanne Andersson, rektor Jokkmokks kommun, Lapplands kommunalförbund

14.40 – 15.05 Orienteringskurser – ett sätt att nå framgång inom nätbaserat lärande Hur man som skola kan arbeta för att förbereda vuxna elever inför studier på distans. Eulali Ardanian, biträdande rektor, Södertälje kommun

15.05 – 15.15 Vad är på gång inom kommunal vuxenutbildning? Jonas Vig och Maria Åström, Skolverket

Läs också:

Komvux lyfts i debatt och forskning

Nyligen publicerade UKÄ en rapport om hur lärarutbildningarna förbereder sina studenter för arbete inom den kommunala vuxenutbildningen, som de blir behöriga att undervisa i. Professor Andreas Fejes vid Linköpings universitet har vid flera tillfällen påtalat frånvaron av vuxenutbildningsaspekter i lärarutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och UKÄ:s granskning ger honom rätt:

"Det finns brister i både yrkeslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen. Bristerna gäller innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan, den verksamhetsförlagda utbildningen och de ämnesinriktade studierna."

Rapport: Hur förbereder lärarutbildningarna för arbete i den kommunala vuxenutbildningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ett nytt projekt ska Fejes, tillsammans med kollegor vid Linköpings universitet och Göteborgs universitet, undersöka hur lärare inom kommunal vuxenutbildning tolkar och tillämpar läroplan och andra styrdokument i sin planering och undervisning.

Lärare som undervisar på vuxenutbildning kan nu i ett första steg bidra till kunskapsläget genom att svara på en enkät. Senare kommer även lärare att intervjuas.

Enkät: Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-05-20