Att verka tillsammans

Månadsbrevet för maj handlar om samverkan, något som på ett sätt har blivit svårare, men kanske också viktigare, under året som har gått.

Prenumerera på vårt månadsbrev


2021-05-27