Rapport: En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande

Stärk systemet, fokusera på vuxna och samverka – ny publikation från Ramsten, Bjursell och Engström.

Rapport: En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande

I en ny rapport från Vinnova föreslår författarna Anna-Carin Ramsten, Cecilia Bjursell och Rebecka Engström en ny infrastruktur för ett fungerande livslångt lärande, med fokus på att underlätta möjligheten att orientera sig i utbildningsutbudet och på validering.

Med tanke på att livslångt lärande finns med i de globala målen för hållbar utveckling menar författarna att en kraftsamling och förnyelse av ett system för livslångt lärande behöver göras med hållbar utveckling av framtidens samhälle som ledstjärna.

De pekar även på vikten av att fokus på vuxnas livslånga lärande skiljs från åtgärder som rör barn- och ungdomsskolan.

"För att stärka livslångt lärande behöver det föras en diskussion om vilken sorts infrastruktur som är lämplig framåt."

Ramsten, Bjursell & Engström, 2021, En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande, Stockholm, Vinnova

Cecilia Bjursell har även skrivit ett blogginlägg riktat direkt till myndigheter som har frågan på sitt bord:

Hej myndighet! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här brevet är till dig och innehåller tips på hur du kan ta nästa steg för att stärka ett livslångt lärande. Genom att göra det bidrar du till regeringens samverkansprogram med fokus på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vi står i ett skede då det är dags att föra en kritisk diskussion om vilken sorts infrastruktur för vuxnas livslånga lärande som samhället ska erbjuda. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-08