Varför gör jag som jag gör? Medveten och kollegial reflektion

Forskare från tre lärosäten har skrivit om reflektion kring den egna undervisningen.

"Den här artikeln syftar till att fungera som utgångspunkt för fortsatt reflektion kring den egna undervisningen. Reflektion som ska leda fram till ny kunskap behöver vara medveten. Sådan reflektion berör väsentliga delar av undervisningen i relation till såväl forskning som elevernas behov och det de ska lära sig. När lärare får tid att tillsammans tänka kring och tala om sin undervisning kan det innebära ett gemensamt lärande som bidrar till utveckling av undervisningens kvalité."

Catarina Schmidt, Högskolan i Jönköping, Elisabeth Mellgren, Göteborgs universitet, Birgitta Lundberg, Högskolan i Jönköping och Åsa Wedin, Högskolan i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-10