Folkhögskolor och äldres lärande

Joel Hedegaard och Martin Hugo presenterar sin forskning om seniorer på folkhögskolan.

2021-06-11