Vad är Encell?

Vad skiljer ett nationellt centrum från en vanlig forskargrupp? Det här gör vi på jobbet.

Sara Bref och Cecilia Bjursell berättar om vad de gör på Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande.

2021-06-15