UKÄ:s årsrapport

Tydliga spår av pandemin för landets lärosäten, både på plus och minus.

"2020 har på många sätt präglats av den pågående pandemin och de stora omställningar som den innebar för universitet och högskolor. Såväl utbildning som forskning har påverkats på många olika sätt och konsekvenserna av detta och av olika insatser från regering och lärosäten kan avläsas i årsrapporten. Det gäller bland annat tillströmningen till högskolan, internationell mobilitet och lärosätenas ekonomi", skriver Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskansleämbetet.

2021-06-17