Personen - inte funktionen - gör skillnad

Relationer snarare än metoder når fram till ungdomar och unga vuxna som har halkat snett.

Martin Hugo, docent i pedagogik, berättar om sin forskning rörande unga som på olika sätt befinner sig i marginalen, och hur vuxna runt dem kan nå fram. I junis månadsbrev, som kommer ut tisdag 22 juni, fins en längre intervju med Martin om hans forskningsintresse.

Filmen är en nedkortad version av Martin Hugos docentföreläsning från 2019. Hela föreläsningen finns att se här: https://youtu.be/0UQ-7mwLG7M

2021-06-21