Medborgarforskning: Mät din köksbänk

Skolor och allmänheten hjälper forskare att kartlägga Sveriges bostäder ur ett äldreperspektiv.

Forskningsprojektet Bostadsförsöket 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet (VA) och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet. SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne är också med i projektet. Deltagarna ska helt enkelt mäta ett antal saker i hemmet, till exempel dörräppningar och trösklar, för att forskarna ska få en överblick över hur det ser ut med tillgängligheten för äldre och fuhnktionshindrade.

"Bostadsförsöket är ett medborgarforskningsprojekt där forskarna tar hjälp av allmänheten för att ta sig an frågor som de inte har möjlighet att undersöka på egen hand. För seniorer, elever och en intresserad allmänheten är det ett tillfälle att prova på riktig forskning. Lärare får genom att delta med sin klass tillgång till forskningsbaserat material att ta in i undervisningen och kunna prata om forskning, åldrande, funktionsnedsättningar och tillgänglighet."


Se också:

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, samtalar med Charlotte Petersson, Malmö universitet, om interaktiv forskning:

2021-08-23