Utlysning: Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande

Vinnova vill lyfta samverkan mellan akademi och andra organisationer.

Vinnova har släppt en ny utlysning inom området Kompetensförsörjning för innovationskraft: Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projekt kan få upp till två miljoner för:
"Att i samverkan med annan organisation utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande. Inom ramen för befintliga utbildningar på grund och avancerad nivå."

Högskola eller universitet ska koordinera projektet, som ska drivas i samverkan med minst en part från främst näringsliv alternativt branschorganisationer, fackförbund, regionala aktörer, offentlig sektor eller civilsamhälle.

Sista ansökningsdag är 5 oktober.

Encells centrumledare Cecilia Bjursell och Anna-Carin Ramsten från Vinnova skrivit en rapport om innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande, där de bland annat drar slutsatsen att2sSamverkan i högre utbildning kan sägas genomgå ett kulturellt skifte
mot ansatser som stöder aktivt lärande och ett ansvarstagande i samhället".

Rapport: Bjursell & Ramsten, Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

2021-08-24