Att lära om livslångt lärande

När vi pratar om livslångt lärande blir det ofta fokus på vad vi ska lära oss. Vi borde också prata om hur vi lär oss och vilka möjligheter vi har att engagera oss i lärande, skriver Cecilia Bjursell i augustis månadsbrev.

2021-08-27