Anmälan till Mimers forskarkonferens 2021

Mimers, Nationellt program för folkbildningsforskning, arrangerar i år sin konferens den 9–10 november i Sundsvall.

Anmälan är nu möjlig till Mimers forskarkonferens 2021

Välkomna till Mimers forskarkonferens den 9–10 november 2021 som i år arrangeras i Sundsvall i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund.

Länk till anmälan hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid årets konferens är temat Kulturarv och folkbildning, varigenom vi särskilt vill uppmärksamma folkbildande aktiviteter vid kulturarvsinstitutioner såsom museer och arkiv, men också studieförbundens och folkhögskolornas kulturarvsaktiviteter. Aktiviteter och ämnen såsom släktforskning, hembygdsforskning, lokalhistoria och kulturhistoria har alltid haft framstående platser inom folkbildningen, och i våra dagar är det kanske ännu viktigare än någonsin att problematisera vad som definieras som ”kulturarv”. Vilka historier är det som förmedlas, av vem och för vem? Sådana diskussioner är angelägna både för forskningen och för de folkbildande praktikerna.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5¬-15 sidor). Bidraget får gärna beröra temat kulturarv och folkbildning, men som vanligt är alla bidrag som berör folkbildning i vid bemärkelse välkomna. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående och planerad forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare.

Deadline för texter är den 1 oktober 2021 och de skickas till daniel.bladh@liu.se. Konferensen startar kl. 13.15 på tisdagen den 9 november och avslutas omkring kl. 15.30 på onsdagen (10/11).

Om smittskyddsläget så tillåter är vår avsikt att konferensen ska genomförs traditionsenligt och på plats i Sundsvall. Oavsett kommer konferensen emellertid att genomföras, om nödvändigt i mindre skala och/eller digitalt. I händelse av att vi måste begränsa antalet fysiska deltagare kommer deltagare med egna bidrag (papers och PM) ges förtur.

Information kommer uppdateras kontinuerligt på: www.liu.se/mimer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (under Mimers forskarkonferens).

2021-09-03