Hållbara utbildningskoncept för livslångt lärande – varför är det så svårt?

Åbo Akademi summerar tvåårigt projekt.

Projektet Flexibla, Flerspråkiga, Fördjupade och Fortbildade studier i en mångkulturell digital värld (FFFF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) startade 2019 och avslutades i juni 2021. Projektet hade som syfte att verka för kontinuerligt lärande, i linje med Åbo Akademis strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering. Nu summeras projektet och vad det har gett. Så här skriver bland annat Torbjörn Sandén, direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Kreativa utbildningskoncept för kontinuerligt lärande och stödformer för genomförandet kommer således att vara betydelsefulla när den sociala tryggheten ska reformeras och säkerställas, något som också tydliggjorts i visionen för den finländska högskoleutbildningen och forskningen (Visio 2030). De nordiska länder har alla långvariga traditioner när det gäller att tillhandahålla olika former för lärande i arbetslivet. Men används all denna kunskap? Varför har det visat sig svårt att hitta hållbara och fungerande utbildningskoncept för det kontinuerliga lärandet? Handlar svårigheterna om att vilja, kunna eller förstå, eller är det en resursfråga? Vad kan vi lära av andra?

Inom projektet FFFF har man till exempel diskuterat vårdkvalitet och behovet av kompetent vårdpersonal, kvalitetsledning och välfärdsteknologi. En av målsättningarna var också att erbjuda profilering för grundexamensstuderande. 

2021-09-15