Communication of the Oppressed

I helgen skulle filosofen och pedagogen Paulo Freire ha fyllt 100 år. Hans tankar lever i allra högsta grad, forskaren Paola Sartoretto använder dem för att analysera kommunikation.

Nyligen höll Paola Sartoretto vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping sin docentföreläsning, med titeln 'Communication of the Oppressed - conditions and possibilities for resistant appropriations of media technologies'.

Så här beskriver hon själv sin forskning:
How do marginalised groups use media as tools for political action? What is the importance of communication for social mobilsation under conditions of oppression? In this lecture I reflect on my ten years of research on activist media and communication within social movements to understand the conditions through which communicative processes can be a way to resist against oppression.

The work of Brazilian educator and philosopher Paulo Freire, internationally known for his book Pedagogy of the Oppressed, foregrounds the discussion in which I establish connections between education, communication and political action. Freire argued that learning to ‘write the word’ is essential to ‘write the world’ and overcome oppression. I argue that in hyper-mediated and unequal contemporary societies writing the world is a communicative process that includes, but is not limited to, resistant appropriations of media technologies by marginalised groups.

9 december håller Paola en öppen föreläsning på svenska:

Medieaktivism
– vem kämpar för rättvisa inom mediesektorn?
Oberoende medier spelar en viktig roll för demokratin och tillgång till information är en medborgerlig rättighet. Men vem övervakar medier och kämpar för en mer rättvis mediesektorn? Denna föreläsning presenterar olika former av medieaktivism för att diskutera hur medierna kan användas som ett verktyg för samhällsförändring.

Docentföreläsningen är en del i att bli docent, en annan är att få sin forskning bedömd av externa parter, för att se om ens meriter är tillräckliga. Vi publicerar här ett av de fina omdömen som Paola Sartoretto fick:

Jag bedömer Paola Sartoretto som väl meriterad för att bli docent. Hennes forskning, publicering, övriga vetenskapliga aktivitet och pedagogiska gärning utgör såväl kvantitativt som kvalitativt övertygande belägg för detta. Det har varit ett nöje att få ta del av hennes människocentrerade medie- och kommunikationsforskning, som inkluderar men transcenderar teknologiernas och produkternas sfärer. Det är forskning som vill någonting, som vill förändra, som vill påverka den sociala kontexten likväl som åt vilket håll forskningen bör röra sig. I den samlade produktionen möter vi inte bara unik, intressant och såväl forskningsmässigt som samhälleligt viktig empiri, utan också självreflektion, tänkande kring forskningsprocesser, en kritisk blick på teori och konvention, parat med innovation. Fram träder en nyskapande forskare, väl bevandrad och förankrad i tradition och historia.


2021-09-17