Akademisering av lärares arbete

Ny bok baserad på samverkansprojekt mellan lärare, rektorer, forskare och lärarutbildare.

Skola på vetenskaplig grund i praktiken, Akademisering av
lärares arbete

Ulrika Bergmark och Kristina Hansson har samlat lärare och forskare i en ny antologi.

Skola på vetenskaplig grund i praktiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Akademisering av lärares arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är känt för de som verkar i skolan i dag att arbetet ska vila på vetenskaplig grund. Innebörden av detta – skollagens krav - är dock en delvis öppen fråga som professionella behöver tolka och omsätta i praktiskt arbete. Den här boken ger en allsidig belysning av frågan om vad skola på vetenskaplig grund betyder i praktiken. Dels diskuteras själva policyn, dess tillkomst och bredare sammanhang, dels belyses akademiseringen av lärarnas yrkespraktik. Boken bygger på forsknings- och utvecklingsarbete som har gjorts i Piteå kommun i samverkan mellan lärare, rektorer, forskare och lärarutbildare. Den riktar sig framför allt till verksamma lärare och rektorer, men är även relevant för förvaltningspersonal samt forskare och lärarutbildare med intresse för samverkan kring forskning och utveckling.

2021 | Art.nr 43034 | ISBN 9789144138985


En av medförfattarna till boken är Encell:s Ingela Bergmo Prvulovic, som tillsammans med Kristina Hansson har skrivit kapitlet Försteläraren och skolans akademisering:

Syftet med detta kapitel är att problematisera styrningen av läraryrkets akademisering i förhållande till förstelärares praktik. Detta gör vi genom att synliggöra och diskutera förstelärares inres styrande logiker, styrningsrationaliteter, som de konstruerar och utgår ifrån i sin specifika situation för att styra sig själva och andra. Kapitlet baserar sig på en styrningsanalys och visar vad nyblivna förstelärare ser som möjligt och rimligt att tänka och göra i sin nya roll och i relation till de idéer som kommit till uttryck i statens styrning av läraryrket via införandet av karriär- och akademiseringsreformer.

2021-09-20