Septembers månadsbrev – platsen och lärandet

Genom att se platsen som ett sammanhang för lärande, kan vi öka insikten om vad det egentligen är som händer med oss i olika miljöer.

I septembers månadsbrev har vi pratat med fyra forskare som på olika sätt tar sig an platsen och lärandet. Den digitala platsen, den historiska platsen eller arbetsplatsen.

2021-09-24