Fyra personer sitter runt ett bord och diskuterar.

Sökes: Två doktorander med inriktning komvux!

Sista ansökningsdag 15 oktober.

Sammantaget har nio doktorandtjänster kunggjorts inom ramen för den nya forskarskolan, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet (värdinstitut), Jönköping University och Stockholms universitet och finansieras av Vetenskapsrådet. Forskarskolan syftar till att stärka dagens svaga forskningsanknytning vid våra lärarutbildningar vad gäller forskning och kunskap om vuxnas lärande. Dels genom att försörja lärarutbildningarna med forskarutbildad personal med kunskap om vuxnas lärande i relation till två utbildningsinstitutioner som riktar sig till vuxna – och för vilka lärarutbildningarna har ett ansvar att utbilda lärare till: den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och folkhögskolan. Dels genom att bidra med forskningsbaserad praktiknära kunskap kring lärares didaktiska arbete i dessa sammanhang.

Alla doktorander, oavsett lärosäte, beräknas påbörja sina studier 1 februari, 2022.

De två tjänsterna vid Jönköping University kommer att vara inriktade på den kommunala vuxenutbildningen som kontext för studierna. Den som söker till Jönköping hamnar hos oss på Encell, med Cecilia Bjursell som vetenskaplig ledare för forskningsmiljön. Sveriges nationella centrum för livslångt lärande, Encell, finns i Jönköping. Här berättar vi vad vi arbetar med och vad som skiljer oss från en vanlig forskningsmiljö.

2021-10-06