Rapport: Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

Ny rapport från Folkbildningsrådet om hur folkhögskolan underlättar, uppmuntrar och initierar samhällsengagemang hos sina deltagare.

Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

– Den här rapporten visar på det stora engagemang som finns bland deltagarna på landets folkhögskolor. Den lyfter också fram hur viktig folkhögskolemiljön är både för enskilda deltagare och för det demokratiska samtalet i stort, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet i ett pressmeddelande.

Raporten är skriven av Lars Svedberg och Erik Sjöstrand, som skriver:

Vår slutsats av undersökningarna blir att folkhögskolan när den fungerar som bäst och för åtskilliga av deltagarna kan bli till vad vi kallar ett klassutjämnande mikrokosmos inbäddat i provisoriska utopier.
Utifrån studiens resultat vågar vi ta termerna säregna och särskilda i vår mun, utan att sätta frågetecken efter, om en skolform som ibland lyckas hålla fast vid och fortsätta utforma delar av sina verksamheter i samklang med ideal och visioner om att skapa en grogrund för ett medborgerligt engagemang och kraft till att delta i samhällsutvecklingen.

Rapporten visar att följande faktorer kan bidra till att väcka deltagarnas engagemang:

  • folkhögskolans arbetssätt som bygger på acceptans, stärker deltagarnas självkänsla och innebär en träning i demokrati
  • folkhögskolans infrastruktur och miljö som öppnar för och efterfrågar deltagande och engagemang
  • medborgerliga aktiviteter som äger rum och genomförs tillsammans på folkhögskolan.

Rapport: Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs också:

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Hedegaard, J., Hugo, M. (2020) Inclusion through Folk High School courses for senior citizens, Educational Gerontology, 46:2, 84-94. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-10-07