Ann Ludvigsson och Carin Falkner presenterar vid en whiteboard. 

Sammanställning av
regionala dialoger om
vuxenutbildning 2021

Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning, för att få en aktuell bild av komvux och ett underlag för fortsatt arbete.

I årets regionala dialoger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som Skolverket har genomfört har det kristalliserats ut tre övergripande områden som deltagarna återkommit till.

 • Fortsatt utveckling av samverkan
  Samverkan har betydelse för resurseffektivitet och för att kunna erbjuda utbildning av både kvalitet och bredd. Deltagarna vid dialogerna betonar att samverkan, både inom kommunen, mellan kommuner och med olika aktörer som regionalt utvecklingsansvariga, Arbetsförmedling och branscher/arbetsgivare, är nödvändig, viktig och en framgångsfaktor för att kunna arbeta med många
  av de utmaningar som finns.
 • Stora och varierade stödbehov
  Målgruppen för komvux har under de senaste åren både vuxit och förändrats med fler nyanlända och personer i behov av olika stödinsatser. Deltagare under dialogerna återkommer gång på gång till att många elever behöver stöd och individuella anpassningar, både inför och under sin studietid. Under årets dialoger lyfts särskilt en stor grupp elever med kort utbildningsbakgrund som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver mycket tid och stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildning på gymnasial nivå.
 • Finansiering av komvux
  I diskussionerna beskriver deltagare att budgeten för komvux i den egna kommunen ofta är ett hinder och att det finns stora skillnader mellan olika kommuner, vilket även påverkar samverkan, kvalitet och likvärdighet. Det medför att de riktade statsbidragen blir av central betydelse och vissa deltagare beskriver dem som nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet.

2021-10-12