Fler studenter och fler 30+

Ny statistik om antagna vid svenska högskolor och universitet.

I UKÄ:s senaste nyhetsbrev finns färsk statistik från antagningarna till högskolor och universitet höstterminen 2021.

2021-10-15