Livslångt lärande sent i livet: Aktivt åldrande genom lärande

Satya Brink skriver om äldres lärande.

Satya Brink

Vår affilierade forskare Satya Brink bloggar regelbundet på den europeiska vuxenutbildningsplattformen EPALE. Hennes senaste inlägg handlar om Livslångt lärande sent i livet: Aktivt åldrande genom lärande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lärandet är ett äventyr för sinnet som inte begränsas av åldern. Lärandet utvecklar kompetenser för att framgångsrikt hantera livets situationer och ökar därför den förväntade livslängden. Lärandet drar lärdomar från det förflutna, projicerar dem in i framtiden och ger dig samtidigt den kompetens du behöver för att leva i nuet. Det öppnar världen, skänker glädjen att veta och förtroendet att agera. Lärandets fördelar stöder processen att ”förverkliga” genom personlig utveckling samtidigt som det förlängda livet blir meningsfullt.


Se också:

Cecilia Bjursell om existentiella perspektiv på lärande sent i livet:

 

Ulli Samuelsson om Support for digital inclusion among elderly persons:

2021-10-18