Folkbildningsrådet ska följa upp funktionshinderspolitiken

- Ju mer vi vet, desto mer kan vi utveckla vårt arbete för att folkbildningen ännu bättre ska kunna möta gruppens behov, säger Maria Graner.

Regeringen har nyligen beslutat att ge Folkbildningsrådet i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken 2021–2031, skriver Folkbildningsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– Folkbildningen är betydelsefull för många människor med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi följer upp och bygger kunskap om detta. Ju mer vi vet, desto mer kan vi utveckla vårt arbete för att folkbildningen ännu bättre ska kunna möta gruppens behov, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.


Läs också:

Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

I den här rapporten har författarna undersökt vad det är som gör att folkhögskolan fungerar så väl för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt högfungerande autism. I rapporten utgår de från tre perspektiv: deltagarnas, lärarnas och rektorernas.

2021-10-22