Digitalt samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030

Mimer och Trinambai bjuder in 3 december.

Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, har tillsammans med bokförlaget Trinambai glädjen att bjuda in till ett samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030. Detta sker med anledning av att det i år är 100 år sedan Freire föddes samt att det nyligen givits ut en ny svensk översättning av hans bok De förtrycktas pedagogik. Freire har samtidigt varit en av de mest framträdande rösterna inom det utbildningsvetenskapliga fältet. I samtalet kommer vi ta avstamp i Paulo Freires tankar och pedagogik för att utröna om och hur dessa kan inspirera den svenska folkbildningen och de bredare samhällsansträngningarna för en hållbar utveckling.

Tid och datum: 3 december 13.30-15.00.

I samtalet:

  • Patricia Lorenzoni, fil. dr i idéhistoria, Uppsala universitet.
  • Gerhard Holmgren, generalsekreterare vid Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.
  • Mirella Pejcic, författare och utbildare med mångårig erfarenhet inom civilsamhället.

Samtalsfacilitator: Daniel Bladh, Linköpings universitet.

Plats: Digitalt via Zoom. Anmälan görs via formuläret nedan. Länk till zoom skickas ut via epost dagen innan:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3ZychWZFaYxNnWU78A2V9TZUMlU0S01URDU0TVJCWDBBRk9RTUtDSjQ3NC4u


Se också:

Paola Sartoretti - Communication of the Oppressed.

2021-10-25