Digitala vårdkontakter: "Vi befinner oss i en högintensiv lärandeprocess"

Forskning om vilka som använder e-vård, och till vad.

Porträtt av Felicia Gabrielsson Järhult

Digitala vårdkontakter erbjuds numera av både privatägda och offentliga vårdgivare och ges genom videosamtal, chattar, appar, med mera. Men har vi kommit så långt som vi trott? Är nätläkare det nya normala eller en fluga? Och vad säger forskningen om digitala vårdkontakter? Felicia Gabrielsson Järhult vid Hälsohögskolan, Jönköping University har tillsammans med kollegorna Sofia Kjellström och Kristina Areskoug Josefsson publicerat forskningsstudier på ämnet.

– Det jag vill belysa är att vi befinner oss i en högintensiv lärandeprocess som innebär omställning och implementering av ny digital teknik som vi ännu inte har så stor kunskap om. De nya digitaliserade arbetssätten ställer krav på både användare och personal så att vården för båda parter skall bedrivas resurseffektivt och patientsäkert, säger Felicia Gabrielsson Järhult.

 

Se också:

2021-10-26