Månadsbrev: Ledarens lärande

I oktober lyfter vi forskning och exempel på lärande och kompetensutveckling för chefer och ledare - i skolan så väl som i andra sammanhang.

2021-10-28