Rapport: Vägar till kompetenslyft

Företagarna har sammanställt företagens syn på behovet av kompetensutveckling.

"Hur ser företagen på anställdas behov av kompetensutveckling? Vilken utbildning används, varför väljer företag att inte kompetensutveckla och vad skulle behövas för att möjliggöra för fler att ta del av kompetensutveckling?Det är några av frågeställningarna som lyfts i rapporten. Syftet är att belysa företagens syn på kompetensutveckling men även presentera förslag på åtgärder som kan möjliggöra för fler att ta del av kompetensutveckling."

I rapporten Vägar till kompetenslyft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ges fem förslag för att öka företagens kompetensutveckling:

1. Avsätt 40 miljoner kronor i tre år för strategisk kompetensinventering för små företag

2. Inför affärsutvecklingscheckar

3. Skapa incitament för kompetensutveckling genom ökad avdragsrätt

4. Möjliggör för branscher att lyfta fram företagens behov av arbetskraft

5. Öka antalet utbildningsplatser till bristyrken


Se också:

Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

2021-11-04