Ballonger, Encell 20 år

Encell 20 år – fira med oss IRL eller digitalt!

Seminarium om livslångt lärande för välbefinnande, mångfald och delaktighet.

För 20 år sedan fick Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i uppdrag från regeringen att skapa ett nationellt centrum för livslångt lärande. Nu firar vi på Encell 20 år, genom seminarier och diskussioner och en presentation av boken 'Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet'.

Välkommen att delta på plats i Jönköping eller följa programmet live på Youtube, se nedan.

Torsdagen 18 november

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Sal Hb220.

15.00 Marie Öhman, vd: Inledningstal
15.10 Cecilia Bjursell: Livslångt lärande i ett internationellt perspektiv
15.20 Cecilia Allegrind och Sara Bref: Vikten av forskningskommunikation
15.40 Joel Hedegaard och Martin Hugo: Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan
16.00 Anders Dybelius: Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet
16.20 Välmående, delaktighet och bildning – panelsamtal
16.40 Avslutande ord

2021-11-10