Encells jubileumsbok

Livslångt lärande - för välbefinnande mångfald och delaktighet

Vi har firat 20 år genom att skriva en bok ihop.

Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande firar 20 år i år, bland annat har vi i gruppen skrivit en bok ihop. Idag kom den! Kapitlen är ett urval av vår forskning och olika aspekter av det livslånga lärandet som vi arbetar med.

Du kan få ett smakprov genom att läsa kapitlet om Encells historia.

 

Nästa vecka firar vi lite extra, genom att kommunicera forskning såklart! Välkommen att delta på plats i Jönköping eller följa programmet live på Youtube, se nedan.

Torsdagen 18 november

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Sal Hb220.

15.00 Marie Öhman, vd: Inledningstal
15.10 Cecilia Bjursell: Livslångt lärande i ett internationellt perspektiv
15.20 Cecilia Allegrind och Sara Bref: Vikten av forskningskommunikation
15.40 Joel Hedegaard och Martin Hugo: Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan
16.00 Anders Dybelius: Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet
16.20 Välmående, delaktighet och bildning – panelsamtal
16.40 Avslutande ord

2021-11-11