Sändningen börjar kl 15

Följ seminariet om livslångt lärande för välbefinnande, mångfald och delaktighet.

Välkommen att följa programmet via vår Youtubekanal, vi startar kl 15 idag, torsdag.

  • 15.00 Marie Öhman, vd: Inledningstal
  • 15.10 Cecilia Bjursell: Livslångt lärande i ett internationellt perspektiv
  • 15.20 Cecilia Allegrind och Sara Bref: Vikten av forskningskommunikation
  • 15.40 Joel Hedegaard och Martin Hugo: Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan
  • 16.00 Anders Dybelius: Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet
  • 16.20 Välmående, delaktighet och bildning – panelsamtal
  • 16.40 Avslutande ord

 

2021-11-18