Finsk avhandling om vux som främjare av karriären

Kalle Vihtari har disputerat vid University of Lapland.

Avhandlingens svenska titel: Vuxengymnasiet som främjare av studiegången och karriären – en narrativ undersökning av karriärberättelser skrivna av studenter som utexaminerats från ett vuxengymnasium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kalle Vihtari har skrivit sin avhandling på finska, men det finns en svensk och en engelsk sammanfattning.

Vihtari skriver: "Den här undersökningen fokuserar på karriärberättelser skrivna av studenter som utexaminerats från ett vuxengymnasium, det vill säga självbiografska texter om studie- och yrkeskarriärer, karriärplanering, erfarenheter av studier vid vuxengymnasium och om den karriärvägledning som gavs i vuxengymnasiet."

"Undersökningsresultaten visar att vuxengymnasiet ger nya möjligheter att lappa ihop en studieväg som varit splittrad, men att det i kraft av sin fexibilitet också är ett utmärkt förstahandsalternativ."

 

Se också:

Månadsbrev: Att byta yrke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsbrev: Livslång vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-11-19