Rapport om resan från barnskötare till förskollärare

"Mer än bara en kurs, en bildningsresa och nya perspektiv."

Rapport: Vingar som bär

"Efter att ha tagit del av deltagarnas reflektioner kring ovanstående verksamhetsförlagda kurs kom rapporten att handla om mer än bara en kurs, den handlade om en bildningsresa och om nya perspektiv."

I en ny rapport från Högskolan för lärande och kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs lärande under en verksamhetsförlagd kurs inom ramen för yrkesverksamma barnskötares utbildning till förskollärare. Genom att under den verksamhetsförlagda delen byta arbetsplats med varandra, inte utan oro och protester, fick deltagarna nya insikter om sig själva, sitt lärande och sitt yrke.

"Under min VFU har jag även insett vikten av att träffa andra förskollärare och barnskötare under organiserade möten för att samtal och reflektera kring olika ämnen och hur avsaknaden av nätverksträffar mellan pedagoger bidrar till en minskad helhetssyn på exempelvis kvalitetsarbetet."

I en tidigare intervju berättar en av författarna, Susanna Anderstaf, om utbildning för yrkesverksamma barnskötare, en grupp som ofta inte ser sin självklara plats på en högskola:

– Den här stoltheten som många av de här deltagarna visar och den här känslan av att växa både som människa och i sin profession. Det är för mig en väldigt viktig sak, säger Susanna Anderstaf.


2021-11-25