Hur får vi det livslånga lärandet och kompetensförsörjningen att fungera i praktiken?

Ett samtal mellan företrädare för utbildning, näringsliv och folkbildning.

Ett panelsamtal med Cecilia Bjursell, Encell - Jönköping University, Inger Gustafsson, Länsbildningsförbundet, Johan Thomélius, Campus Värnamo, Joakim Widesheim, Polymercentrum, Johanna-Maria Johansson, AQ Plast AB och Jelena Trupina, Region Jönköpings län.

Arrangör: Region Jönköpings län.


2021-12-20