Månadsbrev om öppna lärresurser och kurser

Årets första månadsbrev handlar om öppna lärresurser och öppna kurser på internet. Kanske något att titta extra på under pandemin?

2022-01-25