Ingela Bergmo-Prvulovic

Grattis till vår nyaste docent!

Ingela Bergmo-Prvulovic höll en uppskattad docentföreläsning om karriär, vägledning och lärande.

Vår nyaste docent heter Ingela Bergmo-Prvulovic, en mångårig kollega och forskare som nu har tagit ett kliv in i en ny fas av sin karriär. Och just begreppet och fenomenet karriär är något som hon adresserar i sin forskning, och som hon diskuterade under sin uppskattade docentföreläsning på torsdagen.

Det finns en kollektiv bild eller metafor där karriären ses som en stege. Du klättrar uppåt pinnhål för pinnhål. Men vi har i dagens samhälle utvecklat nya sätt att tala om karriär, nya koncept och en annan förståelse av begreppet. Stegen är inte längre lika relevant, menar Bergmo-Prvulovic.

Vi har behövt och behöver omförhandla vår vardagsförståelse för vad karriär är och hur ett arbetsliv kan se ut. Tidigare var det en enkel, linjär historia med tre faser: utbildning, arbete och pension. Nu går vi från utbildning till arbete, tillbaka till utbildning. Vi byter arbetsplats, karriär och yrke. Vi kan till och med gå från arbete till pension och sedan tillbaka till arbete igen. Det gör att även den vägledande praktiken behöver skifta sitt fokus.

En karriär är alltså inte vad den har varit - den är något nytt och mer komplext. Eller som Douglas T. Hall uttryckte det 1996:

The career is dead, long live the career


Publikationer:

2022-02-04